Офис базасында Академияның магистранттарына, докторанттарына және қызметкерлеріне оқыту жүргізіледі.

Оқыту үш бағытта жүргізіледі:

  1. Ғылыми жарияланым
 • • Ғылыми зерттеу әдіснамасы
 • • Scopus, Web of Science мәліметтер базасымен жұмыс жасау
 • • Ғылыми мақала жазу
 • • Жариялау үшін журналды іздеу әдістері
  2. Биостатистика
 • • Статистикаға кіріспе. Медициналық зерттеулердегі заманауи статистикалық әдістер. Статистикалық талдау критерийлерін таңдау
 • • Статистикалық деректерді өңдеу үшін талдау бумасының құралдарын пайдалану
 • • Дисперсиялық талдау. Корреляциялық талдау
 • • Регрессия теңдеуі
  3. Жобаларды коммерцияландыру
 • • Жобаларды коммерцияландыру кезеңдері
 • • Start-up жобасын басқару құралдары
 • • Нарықты зерттеу әдістері
 • • Жобалар үшін Бизнес инкубациялар
 • • Жобаларды инвестициялау

Оқыту форматы: оффлайн және онлайн